CHAI 500ML CAO (V-F28-28G-500ML)

Giá liên hệ: 0352 550 773

CHAI 500ml cao dáng, đựng thực phẩm, đồ uống các loại. Kết hợp nắp vận, vòi xịt.